Podziękowania

Poprzez osobiste zaangażowanie Pastora Kościoła Zielonoświątkowego w Jaśle Dariusza Rocheckiego Szpital Specjalistyczny w Jaśle nawiązał współpracę z Fundacja AVC NEHEMIA kierowaną przez Pastora Pawła Storza z Niemiec, której pierwszym owocem było przekazanie 6 kompletnych łóżek wielofunkcyjnych przeznaczeniem na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych, Kardiologii i Diabetologii.

Ponadto dla pacjentów Oddziału Pediatrii i Alergologii przygotowano przedstawienie okolicznościowe i paczki świąteczne.

Żywimy głęboką nadzieję, że ten hojny gest jest początkiem dalszej owocnej współpracy.

Pełna lista aktualności