Komunikat w sprawie planowanego zniszczenia dokumentacji medycznej.

Komunikat

Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

 w sprawie planowanego zniszczenia dokumentacji medycznej - historia choroby leczenia szpitalnego z lat 1990 i 1991 oraz możliwości jej odbioru.

 

Szpital Specjalistyczny w Jaśle ul. Lwowska 22 informuje, że planowane jest zniszczenie dokumentacji medycznej (historii chorób) leczenia szpitalnego z lat 1990 i 1991.                                

Zgodnie z § 75 ust 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów  i  zakresu   dokumentacji  medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2010. Nr 252 poz.1697 z późn. zm.),osoby zainteresowane uzyskaniem ww. dokumentacji medycznej (pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, a w razie śmierci pacjenta osoba przez niego upoważniona do uzyskania dokumentacji w przypadku jego zgonu) mogą odebrać dokumentację po uprzednim kontakcie z Sekcją Rejestracji i Dokumentacji  Ruchu Chorych.

Pisemne wnioski o wydanie ww. dokumentacji należy kierować na adres:

Szpital Specjalistyczny w Jaśle

ul. Lwowska 22

38-200 Jasło

 

Odbiór dokumentacji możliwy jest po osobistym stawiennictwie w szpitalu, okazaniu dokumentu tożsamości, oraz własnoręcznym pokwitowaniu jej odbioru lub po przedłożeniu pisemnego upoważnienia.

Wszelkich informacji dotyczących planowanego zniszczenia dokumentacji medycznej można zasięgnąć pod numerami telefonów: 13 4437572 lub 13 4467700 (wew. 39)

Zniszczenie ww. dokumentacji nastąpi po upływie miesiąca, licząc od daty publikacji komunikatu.

 

 

Pełna lista aktualności