Komunikat w sprawie badań lekarskich

Szpital Specjalistyczny w Jaśle informuje o podpisaniu umowy z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Rzeszowie  na wykonywanie w 2013 roku badań  lekarskich  kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół , studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, skierowanych na badanie  przez szkoły lub uczelnie zlokalizowane na terenie województwa podkarpackiego.

Badania są wykonywane nieodpłatnie od dnia 01.03.2013r. do wyczerpania limituw Zakładzie Medycyny Pracy, który znajduje się w budynku Poradni Specjalistycznych Szpitala Specjalistycznego w Jaśle  przy ul. Szopena 38.

 

Zakład Medycyny Pracy jest czynny

od poniedziałku do piątku

w godz. 7.00 - 14.00

nr tel. 13 / 44 64 864

Badania będą przeprowadzane na podstawie SKIEROWANIA wystawionego przez szkołę lub uczelnię zlokalizowaną na terenie województwa podkarpackiego, zawierającego informację o kierunku kształcenia oraz o czynnikach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, występujących  w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu, studiów lub studiów doktoranckich.

 

W razie konieczności będzie wprowadzona rejestracja uczniów skierowanych na badanie

( zapisy na badanie ).

 

Rejestracja do Zakładu Medycyny Pracy:

poniedziałek - piątek w godz.7.00 –12.00

 

Uczeń powinien przynieść ze sobą :

  • skierowanie z danej szkoły / uczelni ( w 2-ch egz. oryginał + kopia)
  • dowód tożsamości, legitymacja
  • PESEL
  • bilans zdrowia ucznia ( od lekarza rodzinnego )
  • w przypadku przewlekłych schorzeń dostępną dokumentację ( np. karty informacyjne )
  •  

Osoby nieletnie powinny zgłosić się z rodzicem lub opiekunem prawnym.

 

 

Uczeń powinien zgłosić się z wynikami badań specjalistycznych i diagnostycznych do lekarza Zakładu Medycyny Pracy kierującego na badanie w ciągu 7 dni od dnia otrzymania skierowania na badanie specjalistyczne i diagnostyczne.

W przypadku nie zgłoszenia się w ww. terminie, uczeń zostanie obciążony kosztami badań.

Pełna lista aktualności