Otwarcie Oddziału Geriatrycznego

Po kilkudziesięciu latach w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle utworzono nowy oddział szpitalny. Oddziałem tym jest Oddział Geriatryczny, który dysponuje 16 łóżkami rozmieszczonymi w 4 salach. Oddział został wyposażony w aparaturę medyczną m.in. defibrylator, kardiomonitory i pompy infuzyjne. Łazienki zostały dostosowane do potrzeb osób starszych poprzez zamontowanie odpowiednich uchwytów, które ułatwią poruszanie się i korzystanie z urządzeń sanitarnych.

Starania o otwarcie Oddziału Geriatrycznego są dowodem troski władz Powiatu i Dyrekcji Szpitala o zdrowie seniorów z naszego regionu. Jak wszystkim wiadomo demograficzna struktura społeczeństwa wymaga od szpitali poszerzenia bazy i zakresu świadczeń zdrowotnych dla osób starszych.

Świadczenia zdrowotne w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia udzielane są na oddziale od 01.09.2014 r.

 

 
 
 
 
Pełna lista aktualności