10-lecie Towarzystwa Przyjaciół Szpitala Powiatowego w Jaśle

W dniu 17 czerwca 2015 roku w jasielskim szpitalu nastąpiło uroczyste podsumowanie 10-lecia działalności Towarzystwa Przyjaciół Szpitala Powiatowego w Jaśle. Na ręce Pana Prezesa Jana Czubika złożono podziękowanie za okazywane wsparcie  dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

 

Towarzystwo otacza opieką szpital w Jaśle od 10 lat. Otrzymane środki finansowe pozwoliły na zakup specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala. Dzięki wsparciu Towarzystwa zakupiono min.: kardiomonitory, elektrokardiografy, artroskop, nóź harmoniczny, defibrylator, echokardiograf, rejestrator holterowski, diatermię chirurgiczną oraz wózki do przewozu chorych. Nowoczesna aparatura medyczna przyczynia się do stałego podnoszenia jakości świadczonych usług medycznych.

 

Towarzystwo jako organizacja pożytku publicznego upoważniona jest do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz darowizn od podmiotów chcących wesprzeć jasielski szpital.

Wszystkim, którzy przekazali środki finansowe na Towarzystwo serdecznie dziękujemy i traktujemy jako wynik troski o jasielski szpital.

 

       
       
Pełna lista aktualności