Konferencja Podkarpackiego Oddziału Towarzystwa Chirurgów Polskich w Jaśle

06.11.2015 r. w  Jaśle, w Podkarpackiej Szkole Wyższej odbyła się Konferencja Podkarpackiego Oddziału Towarzystwa Chirurgów Polskich zorganizowana przez Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej jasielskiego szpitala. Uczestniczyli w niej lekarze chirurdzy z Podkarpacia oraz personel pielęgniarski

Wykłady wygłosili wybitni polscy chirurdzy:

Dr Henryk Olechnowicz - specjalista w chirurgii klatki piersiowej, długoletni Ordynator Oddziału Torakochirurgicznego w Krakowie. Nauczyciel ponad 30 chirurgów, historia polskiej szkoły torakochirurgii. Dr Olechnowicz przedstawił problem Raka Przełyku.

Doc dr.hab.Marcin Zieliński - ordynator Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej w Zakopanem, chirurg o sławie światowej. Prezentował swoje własne, nowatorskie metody leczenia chorób klatki piersiowej metodami małoinwazyjnymi.

Prof. Dr hab.Krzysztof Bielecki - bardzo ciekawie omówił nienowotworowe schorzenia jelita grubego, jako problem starzejącego się społeczeństwa.

Sz.N.

Pełna lista aktualności