Podziękowania dla personelu Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

Na ręce kierownika Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, dr Grzegorza Litwwickiego, wpłynęły podziękowania od Regionalnego Koordynatora Transplantacji dla wszystkich pracowników szpitala zaangażowanych w pobranie narządów od zmarłego dawcy, które nastepnie zostały przeszczepione czterem biorcom. W załączeniu pełna treść pisma

Pełna lista aktualności