Oddział Chorób Wewnętrznych, Kardiologii i Diabetologii

Lokalizacja

 • Jasło, ul. Lwowska 22

 

Telefony

Kierownik Oddziału 13 44 37 550
Pielęgniarka Oddziałowa 13 44 37 646
Dyżurka lekarska (odcinek żeński) 13 44 37 554
Dyżurka lekarska (odcinek męski) 13 44 37 553
Dyżurka pielęgniarska (odcinek żeński) 13 44 37 611
Dyżurka pielęgniarska (odcinek męski) 13 44 37 552

 

Personel

Kierownik oddziału:

 • lek. med. Paweł Samborski

Z-ca kierownika oddziału:

 • lek. med. Wacław Pienta

Starsi asystenci:

 • lek. med. Elżbieta Belczyk-Snoch
 • lek. med. Tomasz Bosak
 • lek. med. Aneta Dacyl
 • lek. med. Krzysztof Fudalej
 • lek. med. Marta Gorczyca-Pluta
 • lek. med. Edyta Hałucha
 • lek. med. Małgorzata Nowak-Bieńkowska
 • lek. med. Jarosław Paździerz
 • lek. med. Anna Piwowar-Konieczny
 • lek. med. Andrzej Trzop
 • lek. med. Piotr Pluta

Młodsi asystenci:

 • lek. med. Katarzyna Gradzik
 • lek. med. Dominika Filar
 • lek. med. Krzysztof Domagała
 • lek. med. Kamil Snoch

Kierownik ds. pielęgniarek i niższego personelu medycznego:

 • mgr Anna Ochwat

Z-ca Kierownika ds. pielegniarek i niższego p[ersonelu medycznego:

 • Urszula Mika

 

Inne przydatne informacje

 Poradnia Diabetologiczna

 Poradnia Endokrynologiczna

 Poradnia Kardiologiczna