Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

W Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej wykonuje się:

Świadczone usługi medyczne

  • zdjęcia z radiologii klasycznej, badania kontrastowe (urografia, cystografia, HSG, przełyk, przewód pokarmowy, wlew doodbytniczy) oraz skopia
  • Tomografia głowy, szyi, klatki piersiowej, jamy brzusznej z miednicą małą oraz badania angiograficzne (angio tętnic i aorty), badania układu kostnego (kręgosłup, kończyna górna, kończyna dolna, miednica)
  • badania USG u dorosłych i dzieci (jamy brzusznej, narządów powierzchniowych, badania dopplerowskie naczyń krwionośnych szyi i kończyn)
  • badania EEG u dorosłych i dzieci – elektroencefalografia mózgu