Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z Izbą Przyjęć

Lokalizacja

 

Telefony

Kierownik Oddziału 13 44 37 588
Pielęgniarka Oddziałowa 13 44 37 535
Dyżurka lekarska 13 44 37 579
Izba Przyjęć 13 44 37 573

 

Personel

Kierownik oddziału:

  • lek. Artur Sadzikowski

Kierownik ds. pielęgniarek i niższego personelu medycznego:

  • mgr Wojciech Kmiotek

Z-ca kierownika ds. pielęgniarek i niższego personelu medycznego:

  • Alina Potera

 

 

Profil Oddziału

Izba Przyjęć – Założenie dokumentacji pacjenta przyjmowanego planowo do szpitala.

Szpitalny Oddział Ratunkowy pełni stały dyżur całodobowy. Szpitalny Oddział Ratunkowy udziela świadczeń zdrowotnych chorym w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym wykonywane są świadczenia związane ze stanami nagłego zagrożenia zdrowotnego w urazach, zatruciach, chorobach wewnętrznych, kardiologii, neurologii oraz innych stanach nagłych.