Historia kaplicy

HISTORIA POWSTANIA KAPLICY


Kaplica jest miejscem kultu i sprawowania sakramentów. Funkcjonowała w dawnym szpitalu w Jaśle już pod koniec XIX wieku pw. Niepokalanego Poczęcia NMP. Opiekowały się nią Siostry Miłosierdzia. W czasie II wojny światowej została zniszczona przez Niemców podczas ewakuacji mieszkańców Jasła w 1944 roku. Po wojnie prowizoryczny szpital mieścił się w prywatnej kamienicy Bronisława Kocząba w Ulaszowicach, tam też urządzono kaplicę. Następnie w 1948 roku szpital został przeniesiony do budynku dawnej busy gimnazjalnej przy ul. Szopena, gdzie też postarano się o przygotowanie kaplicy. Sprawowały nad nią pieczę Siostry Miłosierdzia. W latach pięćdziesiątych nastąpiły zmiany w doborze personelu i pojawiły się w jego kręgu także osoby świeckie. W czasach nasilenia działań komunistycznych, mających na celu walkę z Kościołem zlikwidowano kaplicę (1966 r.). Dopiero w latach osiemdziesiątych w ramach masowego ruchu Solidarności powstała maleńka kaplica w Szpitalu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jaśle przy ul. Lwowskiej przy obecnym oddziale Radiologii. Poświęcenia dokonał ks. Kazimierz Trygar, nieżyjący już proboszcz parafii farnej w asyście proboszcza wspólnoty św. Stanisława, ks. Stanisława Kołtaka i ks. Jana Kutyny - wikariusza jasielskiej fary. Kaplicą opiekowała się pani Józefa Hajduk, przełożona pielęgniarek z chirurgii. 30 kwietnia 2001 roku rozpoczęto konieczną budowę nowej kaplicy, którą uroczyście poświęcono 15 lutego 2004. Tego aktu dokonał ks. biskup pomocniczy diecezji rzeszowskiej Edward Białogłowski. Funkcję Dyrektora naczelnego wówczas pełniła Elżbieta Przybowska-Constantine, fundatorka obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Kolejny obraz Jezusa Miłosiernego ufundował Czesław Rakoczy. Nad całością budowy i koordynacją prac czuwał ks. Tadeusz Paszek, dziekan dekanatu jasielskiego wschodniego i zarazem proboszcz parafii św. Stanisława w Jaśle. Ogromną pomocą służył również ks. Marian Putyra, proboszcz parafii Dobrego Pasterza w Jaśle. W pomoc materialną przy wznoszeniu tego obiektu włączyli się wierni dekanatów: Jasło-Wschód, Jasło-Zachód, Brzostek i Nowy Żmigród oraz Starostwo Powiatowe w Jaśle.