ODBIÓR WYNIKÓW BADAŃ LABORATORYJNYCH

ODBIÓR WYNIKÓW BADAŃ LABORATORYJNYCH

Wyniki badań laboratoryjnych wykonanych komercyjnie (odpłatnie) przez Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wydawane są:

  1. Po zalogowaniu na stronie https://wyniki.szpital.jaslo.pl
    w pole kod użytkownika należy wpisać nr PESEL, a w polu hasło 9-cio cyfrowy
     nr zlecenia badań z laboratorium;
  2. w rejestracji poradni specjalistycznych przy ul. Szopena 38 w Jaśle, w godzinach
    700 – 1435 od następnego dnia po dniu pobrania materiału;
  3. w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej w Szpitalu  przy ul. Lwowskiej 22 w Jaśle.

W przypadku odbioru wyników osoby trzeciej, w rejestracji poradni specjalistycznych przy ul. Szopena 38 w Jaśle lub w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej w Szpitalu przy
ul. Lwowskiej 22 w Jaśle, konieczne jest przedstawienie pisemnego upoważnienia od osoby, której te wyniki dotyczą.

Sposób odbioru wyników winien być uzgodniony z pracownikiem Laboratorium po pobraniu materiału.

 

Powyższy link, dostępny jest na głównej stronie pod opisem  "e-Wynik Analityka"

Pełna lista aktualności