REHABILITACJI PO PRZEBYTEJ CHOROBIE COVID-19

Szpital Specjalistyczny w Jaśle realizuje świadczenia zdrowotne w zakresie

 

REHABILITACJI PO PRZEBYTEJ CHOROBIE COVID-19,

 

w Centrum Rehabilitacji - w Pracowni Fizjoterapii –

przy ul. Kraszewskiego 13 w Jaśle

 

Świadczenia rehabilitacji COVID-19 realizowane są na podstawie skierowania wystawionego świadczeniobiorcy przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, do 6 miesięcy po zakończonym leczeniu w kierunku COVID-19.

 

Świadczenia realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 700 - 1800

 

Zarejestrować można się osobiście lub telefonicznie

Rejestracja telefoniczna pod nr tel. 13 446 59 39

Pełna lista aktualności