Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19

Szpital Specjalistyczny w Jaśle został tzw. szpitalem węzłowym, w którym szczepiony będzie personel medyczny oraz niemedyczny przed akcją szczepienia populacyjnego. W szpitalach węzłowych szczepieniu zostanie poddany zarówno personel tych szpitali, jak również okolicznych jednostek wykonujących działalność leczniczą oraz aptek.

Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle informuje, że do 28 grudnia zbiera dane personelu medycznego i pracowników administracyjno-technicznych okolicznych podmiotów leczniczych i aptek, którzy wyrażają chęć zaszczepienia się w naszym Szpitalu.

Uprzejmie prosimy osoby zarządzające ww. placówkami o przesyłanie informacji o pracownikach wyrażających chęć poddania się szczepieniu w naszym Szpitalu na adres e-mail: jmalek@szpital.jaslo.pl.

W wiadomości prosimy podać imię i nazwisko, numer PESEL, informację czy pracownik wykonuje zawód medyczny oraz informację o miejscu pracy (dane podmiotu zgłaszającego pracownika).

Prosimy również o przesłanie (do pobrania po kliknięciu w nazwę) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, który każda osoba zgłaszająca chęć zaszczepienia musi wypełnić i przesłać wraz ze zgłoszeniem na wskazany wyżej adres mailowy.

 

W grudniu zaszczepią się pracownicy służby zdrowia


Jako pierwsi zostaną zaszczepione osoby z tzw. grupy „0”, wskazanej w Narodowym Programie Szczepień. To:

  • pracownicy szpitala węzłowego,
  • pracownicy pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą w tym stacji sanitarno-epidemiologicznych,
  • pracownicy domów pomocy społecznej i miejskich ośrodków pomocy społecznej,
  • pracownicy aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne, hurtowni farmaceutycznych, w tym firm transportujących leki,
  • osoby zatrudnione na uczelni medycznych i studenci kierunków medycznych,
  • osoby zatrudnione w izbach lekarskich, pielęgniarek i położnych, aptekarskich oraz diagnostów laboratoryjnych i fizjoterapeutów;

 

Standardowy plik zgłoszenia

Pełna lista aktualności