Przywrócenie porodów rodzinnych

Od dnia 19 stycznia 2021 r. w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle
przywrócone zostają porody rodzinne.

 

Osoby towarzyszące przed wejściem do Szpitala winne zgłosić się do namiotu, celem wypełnienia ankiety, pomiaru temperatury i wykonania testu antygenowego na obecność wirusa SARS-CoV-2 - dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentek i personelu.

 Warunki porodów rodzinnych

  1. Odpowiedzialnie, zgodnie ze stanem faktycznym, wypełniona przez osobę towarzyszącą ankieta epidemiologiczna;
  2. Temperatura poniżej 37,5oC
  3. Negatywny wynik testu antygenowego;
  4. Osoba towarzysząca przez cały czas pobytu w Oddziale musi nosić maseczkę, rękawiczki i jednorazową odzież ochronną;
  5. Kobieta rodząca i osoba towarzysząca przebywać będą w indywidualnej sali porodowej wyposażonej w węzeł sanitarny;
  6. Czas przebywania osoby towarzyszącej obejmuje ostatnią fazę porodu i do dwóch godzin po porodzie;
  7. Izolacja domowa i kwarantanna dyskwalifikują osoby towarzyszące z możliwości wejścia na teren Szpitala.
Pełna lista aktualności