Oddział Pediatrii i Alergologii

Lokalizacja

 

Telefony

Kierownik Oddziału 13 44 37 620
Pielęgniarka Oddziałowa 13 44 37 619
Dyżurka lekarska 13 44 37 622
Dyżurka pielęgniarska 13 44 37 621

 

Personel

Kierownik oddziału:

 • lek. med. Barbara Urbanik

Z-ca kierownika oddziału:

 • lek. med. Elżbieta Dańko-Bieńkowska

Starsi asystenci:

 • dr n. med. Łukasz Błażowski
 • lek. med. Wiesława Lasik-Leśniak
 • lek. med.Katarzyna Augustynek
 • lek. med. Katarzyna Jabłońska
 • dr n.med. Joanna Kazanecka

Młodsi asystenci:

 • lek. med. Róża Hajkuś
 • lek. med. Katarzyna Leszczyńska
 • lek. med. Aleksandra Lupa-Krasowska
 
 • mgr Adriana Tora (psycholog)

Kierownik ds. pielęgniarek i niższego personelu medycznego:

 • Grażyna Sajdak

 

Profil Oddziału

Oddział Pediatrii i Alergologii w Jaśle posiada 36 łóżek. Prowadzi działalność medyczną w zakresie diagnostyki i leczenia chorób wieku rozwojowego od 0 do 18 lat w tym chorób układu oddechowego, pokarmowego, układu krążenia, nerek i dróg moczowych, chorób układu krwiotwórczego i nerwowego.

Procedury medyczne są wykonywane w oparciu o sprzęt specjalistyczny znajdujący się w Oddziale i Szpitalu, w tym Pracownie: Rentgenodiagnostyczna, Tomografii Komputerowej, Rezonansu Magnetycznego, Ultrasonograficzna.

Personel Oddziału Dziecięcego to lekarze specjaliści i kompetentny zespół pielęgniarski, który systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. Oddział posiada akredytację w zakresie prowadzenia specjalizacji z zakresu pediatrii – 4 miejsca szkoleniowe.

W Oddziale mogą przebywać z dziećmi rodzice lub opiekunowie przez całą dobę. Jest też pokój zabaw wyposażony w sprzęt zabawki, które umilają pobyt pacjenta w Szpitalu.