Oddział Położniczo-Ginekologiczny z Pododdziałem Urologii

Lokalizacja

 • Jasło, ul. Lwowska 22

 

Telefony

Kierownik Oddziału 13 44 37 590
Położna Oddziałowa 13 44 37 556
Dyżurka lekarska 13 44 37 592
Dyżurka lekarska nocna 13 44 37 555
Dyżurka pielęgniarska (ginekologia) 13 44 37 557
Dyżurka pielęgniarska (położnictwo) 13 44 37 558
Blok porodowy 13 44 37 560
Gabinet USG 13 44 37 716

 

Personel

Kierownik oddziału:

 • lek. med. Sławomir Szpak

 

Zastępca Kierownika oddziału

 • lek. med. Aneta Chruszcz-Mejza


Starsi asystenci:

 • dr n. med. Joanna Gonet-Sebastianka
 • lek. Radosław Pierz
 • dr n. med. Łukasz Pietrus
 • lek. Jacek Źrebiec
 • lek. Aldona Świstak
 • lek. Ewelina Gładysz
 • lek. Maria Dubiel-Teleszyńska
 • lek. Wojciech Teleszyński

Młodsi asystenci:

 • lek. Aneta Augustyn
 • lek. Kornelia Podraza
 • lek. Radosław Łupkowski

Kierownik ds. położnych i niższego personelu medycznego:

 • mgr Bożena Kamińska

Z-ca Kierownika ds. położnych i niższego personelu medycznego:

 • Barbara Buczek

 

Profil oddziału

W skład oddziału wchodzą trzy połączone ze sobą odcinki. Odcinek Położniczy przygotowany jest do sprawowania kompleksowej opieki nad ciężarną, rodzącą oraz położnicą. Jeśli chodzi o opiekę nad noworodkiem, to do dyspozycji kobiet zostawiamy wybór między systemem tradycyjnym, a roomingiem. System "room-in" pozwala matce na współuczestniczenie w pielęgnacji i opiece nad noworodkiem. Odcinek Ginekologiczny przystosowany jest do diagnostyki i leczenenia wielu jednostek chorobowych w tym: niepłodności, stanów przedrakowych, niektórych nowotworów narządu rodnego oraz zaburzeń statyki narządów płciowych z zaburzeniami trzymania moczu. Oddział dysponuje również Odcinkiem Patologii Ciąży, który przygotowany jest do diagnostyki i leczenia patologii płodu, łożyska oraz schorzeń ciężarnych wikłających przebieg ciąży. W strukturze oddziału pozostają również Oddział Położnictwa Septycznego oraz Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, w której pacjentki mają możliwość kontynuacji leczenia poszpitalnego. W chwili obecnej poradnia realizuje program wczesnego wykrywania raka szyjki macicy.

 

Zakres świadczonych usług

 1. Drobne zabiegi diagnostyczno-lecznicze:
  • histerosalpingografia (obrazowanie jamy macicy i jajowodów przy użyciu promieni rentgenowskich),
  • kolposkopia (obrazowanie powierzchni tarczy szyjki macicy i pochwy przy pomocy urządzenia optycznego kolkoskopu),
  • wyłyżeczkowanie kanału szyjki i jamy macicy,
  • pobieranie wycinków celowanych z tarczy części pochwowej szyjki macicy,
  • detrunkacja polipa szyjkowego lub endometrialnego,
  • pobieranie wycinków ze sromu i pochwy,
  • wyłuszczanie torbieli gruczołu Bartholina,
  • nacięcie i marsupializacja torbieli gruczołu Bartholina.
 2. Laparoskopia (obrazowanie jamy brzusznej za pomocą sondy endoskopowej).
 3. Histeroskopia diagnostyczna i lecznicza.
 4. Operacje korygujące szyjki macicy.
 5. Operacje na macicy i przydatkach:
  • zachowawcze wyłuszczenie mięśniaków,
  • amputacja nadszyjkowa trzonu macicy,
  • proste wycięcie macicy,
  • operacje na przydatkach.

Oddział posiada II stopień referencyjności w trójstopniowym systemie opieki ginekologiczno-położniczej. Szpital posiada również System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000.

 

Oddział Ginekologiczno-Położniczy oferuje możliwość porodów rodzinnych dla wszystkich zainteresowanych par. Oddział nieodpłatnie zapewnia strój ochronny dla osoby towarzyszącej.

 

Istnieje możliwość obejrzenia traktu porodowego i zapoznania się z warunkami w jakich będzie odbywać się poród po wcześniejszym umówieniu się pod numerem telefonu 13 44 37 556.


 

Inne przydatne informacje

 

 Informacje dla rodzących

 

 Szkoła Rodzenia

 

 Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

 


 

Galeria zdjęć

 

       
           

 


 

Oddział Ginekologiczno–Położniczy istnieje od 1966 r., jednakże w latach 2010-2011 przeszedł gruntowny remont. Można powiedzieć, że został on na nowo zbudowany. Oddział powiększył się o sale do cięć cesarskich, a Trakt Porodowy został podzielony na trzy osobne sale, każda z węzłem sanitarnym. Przebudowano także sale dla położnic. W ramach modernizacji zakupiono także nowy sprzęt i aparaturę medyczną m.in. aparat do znieczuleń, aparaty KTG.

Zadanie to zostało dofinansowane w 70% wydatków kwalifikowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013 w ramach projektu „Przebudowa i doposażenie Oddziału Ginekologiczno–Położniczego oraz Oddziału Neonatologii Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”.