Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym

Lokalizacja

 • Jasło, ul. Lwowska 22

 

Telefony

Kierownik Oddziału 13 44 37 581
Pielęgniarka Oddziałowa 13 44 37 582
Dyżurka lekarska 13 44 37 580
Dyżurka pielęgniarska 13 44 37 583

 

Personel

Kierownik oddziału:

 • lek. med. Katarzyna Czepiel-Rak

Z-ca kierownika oddziału:

 • lek. med. Ewa Zięba-Wietecha

Starsi asystenci:

 • lek. med. Stanisław Kosiek
 • lek. med. Łukasz Tokarz


Młodsi asystenci:

mgr Adriana Tora ( psycholog )

Kierownik ds. pielęgniarek i niższego personelu medycznego:

 • mgr Małgorzata Antas

Z-ca Kierownika ds. pielegniarek i niższego personelu medycznego:

 • mgr Maria Kawa

 

Profil Oddziału

 Oddział Neurologiczny z pododdziałem Udarowym posiada 32 łóżka, w tym dysponuje 4 łóżkową salą intensywnego nadzoru neurologicznego dla pacjenta w stanie zagrożenia życia. Wydzielone są sale udarowe o podwyższonym nadzorze przeznaczone do obserwacji i leczenia pacjentów z udarami mózgu

 

Zakres świadczonych usług

W oddziale prowadzi się diagnostyką i leczenie pacjentów:

 • z chorobami naczyniowymi mózgu (udary niedokrwienne i krwotoczne mózgu, tętniaki)
 • z procesami nowotworowymi układu nerwowego
 • z chorobami układu pozapiramidowego
 • z zespołami otępiennymi
 • z stwardnieniem rozsianymi
 • z padaczką
 • z bólami i zawrotami głowy
 • z zespołami bólowymi, korzeniowymi kręgosłupa.

 

Oddział dysponuje możliwością wykonania badań diagnostycznych: rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, USG naczyń domózgowych, RTG, EEG, badanie płynu mózgowo-rdzeniowego.

Pacjentami opiekuje się wyspecjalizowana kadra lekarska, pielęgniarska, rehabilitanci, psycholog oraz neurologopeda.

Współpracujemy z Oddziałem Rehabilitacji Neurologicznej co umożliwia kontynuację leczenia rehabilitacyjnego pacjentów wymagających dalszego stacjonarnego usprawniania.

Oddział pełni funkcję konsultacyjne dla pacjentów innych oddziałów szpitala. Po zakończonej hospitalizacji pacjenci mogą kontynuować leczenie w Poradni Neurologicznej przy ulicy Kraszewskiego 13 w Jaśle.

 

Inne przydatne informacje

 

 Poradnia Neurologiczna