Oddział Neonatologiczny

Lokalizacja

  • Jasło, ul. Lwowska 22

 

Telefony

Kierownik Oddziału 13 44 37 792
Pielęgniarka Oddziałowa 13 44 37 559
Dyżurka lekarska 13 44 37 607
Dyżurka pielęgniarska 13 44 37 559

 

Personel

Kierownik oddziału:

  • lek. med. Grzegorz Krupa
Zastępca Kierownika oddziału:
  • lek. med. Agnieszka Walczak

Starsi asystenci:

  • lek. med. Marzena Słowińska
  • lek. med. Ewa Trzop

Kierownik ds. pielegniarek i niższego pesronelu medycznego:

  • Agata Władyka

Z-ca kierownika ds. pieleniarek i niższego personelu medycznego:

  • Ewa Kudłacz

 

Profil Oddziału

Oddział Neonatologiczny Szpitala Specjalistycznego Jaśle zapewnia fachową opiekę i służy pomocą w zabiegach pielęgnacyjnych nad noworodkiem. Oddział propaguje ideę karmienia piersią ucząc technik przystawiania noworodka oraz udzielając porad laktacyjnych.

Pobyt dziecka na oddziale zorganizowany jest w systemie rooming-in, co oznacza, że zdrowe dziecko przebywa cały czas z matką.

Wszystkim noworodkom zapewnione są obowiązkowe szczepienia i badania przesiewowe.

 


 

Galeria zdjęć

 

         

 


 

Dzięki realizacji projektu pn. „Przebudowa i doposażenie Oddziału Ginekologiczno–Położniczego oraz Oddziału Neonatologii Szpitala Specjalistycznego Jaśle” finansowanego w wysokości 70% wydatków kwalifikowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013 Oddział Neonatologiczny został całkowicie przebudowany i doposażony.

W ramach projektu stworzono stanowiska do intensywnej opieki neonatologicznej i pośredniej opieki neonatologicznej. Zakupiono m. in. inkubatory otwarte i zamknięte, pompy infuzyjne, kardiomonitory.

Jednym z ważnych efektów modernizacji oddziału jest jego pełna klimatyzacja.