Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii

Lokalizacja

  • Jasło, ul. Lwowska 22

 

Telefony

Kierownik Oddziału 13 44 37 550
Pielęgniarka Oddziałowa 13 44 37 646
Dyżurka lekarska 13 44 37 553
Dyżurka pielęgniarska 13 44 37 552

 

Personel

Kierownik oddziału:

  • lek. med. Paweł Samborski

Z-ca kierownika oddziału:

  • lek. med. Wacław Pienta

Starsi asystenci:

  • lek. med. Elżbieta Belczyk-Snoch
  • lek. med. Aneta Dacyl
  • lek. med. Andrzej Trzop
  • lek.med. Katarzyna Gradzik

Młodsi asystenci:

  • lek. med. Kamil Snoch

Kierownik ds. pielęgniarek i niższego personelu medycznego:

  • mgr Anna Ochwat
Z-ca kierownika ds. pielegniarek i niższego personelu medycznego
 
  • Ewa Maciejowska

 

 

Inne przydatne informacje

 Poradnia Diabetologiczna

 Poradnia Endokrynologiczna

 Poradnia Kardiologiczna