O szpitalu

Obiekt Szpitala został oddany do użytku 1.12.1966 roku. Na owe czasy był to obiekt bardzo nowoczesny położony w pięknym zabytkowym kompleksie pałacowo-parkowym. W nowym Szpitalu umieszczono cztery oddziały o podstawowej specjalności: wewnętrzny, chirurgia, ginekologiczno - położniczy i dziecięcy.
W 1968 roku utworzono następne oddziały: noworodkowy, gruźliczy, skórny.
W latach 1969-1975: neurologiczny, laryngologiczny.


Do 01.08.1998 roku był Zespołem Opieki Zdrowotnej sprawującym opiekę profilaktyczno- leczniczą w zakresie: lecznictwa stacjonarnego, pomocy doraźnej oraz podstawowej opieki zdrowotnej, następnie zaś został przekształcony w Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej.
W dniu 16.11.1998 roku została wyłączona ze struktur podstawowa opieka zdrowotna. Nowa nazwa "Szpital Specjalistyczny w Jaśle" została przyjęta w dniu 14.12.1999 roku.
Szpital Specjalistyczny w Jaśle jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, jego organem założycielskim jest Powiat Jasielski. Podstawowym obszarem działania jest teren Powiatu Jasielskiego. Szpital zapewnia opiekę zdrowotną dla około 125 000 ludności.

 

Szpital położony jest na skrzyżowaniu głównych szlaków komunikacyjnych - drogowych i kolejowych w bezpośrednim sąsiedztwie zakładów chemicznych, rafinerii nafty oraz w pobliżu strefy przygranicznej.
Celem działania Szpitala jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia ludności zamieszkującej, względnie przebywającej na obszarze jego działania oraz innym osobom wyrażającym chęć leczenia się w tym Szpitalu.