Oddział Psychiatryczny

Lokalizacja

 • Jasło, ul. Za Bursą 1

 

Telefony

Centrala (portiernia przy "starym szpitalu") 13 44 63 041
Kierownik oddziału 13 44 37 733
Dyżurka lekarska 13 44 37 734
Dyżurka pielęgniarska 13 44 37 732
Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego 13 44 37 735

 

 

Personel

Kierownik oddziału:

 • lek. med. Ewa Teneta, specjalista psychiatra


Lekarze specjaliści psychiatrii:

 • lek. med. Andrzej Wierzba
 • lek. med. Monika Wickowska
 • lek. med. Klemens Hłodzik

 

Młodsi asystenci:

 • lek. med. Michał Nowak
 • lek. med. Dorota Jasińska


Psychologowie:

 • mgr Magdalena Węgrzyn-Grasela ( specjalista z psychologii klinicznej)
 • mgr Paweł Stachowicz ( psycholog )
 • mgr Magdalena Gorczyca ( psycholog )
 • mgr Marcelina Gabańska-Skóra (psycholog)

Pielęgniarka oddziałowa:

 • Lucyna Wątroba

 

Zakres udzielanych świadczeń

W ramach Oddziału prowadzone są: diagnostyka, leczenie oraz wstępna rehabilitacja osób z zaburzeniami psychicznymi (zaburzenia organiczne, psychozy, zaburzenia afektywne, zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i występujące pod postacią somatyczną). Pomoc psychologiczna, terapia zajęciowa, interwencje socjalne, Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Specjalistycznego.

 

Inne ważne informacje

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego