Poradnia Chorób Zakaźnych

Lokalizacja

 • Jasło, ul. Lwowska 22
  (Poradnie Specjalistyczne)
Poradnie specjalistyczne

 

Rejestracja

Wymagane skierowanie: Tak

 

Godziny pracy poradni

   poniedziałek wtorek  środa czwartek piątek 
Godziny otwarcia nieczynne 1000 - 1400 nieczynne 1400 - 1800 1000 - 1400

 

Personel udzielający świadczeń w poradni

 • lek. med. Lucyna Misiołek
 • lek. med. Krystyna Konieczny
 • lek. med. Małgorzata Jerzak

 

Zakres świadczonych usług

Poradnia Chorób Zakaźnych świadczy usługi zdrowotne w zakresie:

 • diagnostyki i leczenia wirusowego zapalenia wątroby i innych patologii wątroby,
 • diagnostyki i leczenia boreliozy,
 • diagnostyki toksoplazmozy ciężarnej,
 • kwalifikacji do szczepienia przeciw wściekliźnie, prowadzenie planowych szczepień przeciw wściekliźnie,
 • postępowania po ekspozycji zawodowej pracownika na choroby zakaźne,
 • prowadzenia pacjentów objętych Programem Terapeutycznym: Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B, typu C,
 • kontynuacji opieki poszpitalnej pacjentów,
 • konsultacji na potrzeby innych specjalistów.

 

Uwagi

Pacjent, który w tym roku rejestruje się do poradni specjalistycznej, ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania (osobiście lub przesłać pocztą) nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy. Termin liczony jest od następnego dnia po dokonaniu wpisu na listę. Jeśli pacjent nie zgłosi się na wyznaczoną wizytę, zostanie skreślony z listy oczekujących, a świadczeniodawca zwraca mu oryginał skierowania. Pacjent nie zostanie skreślony z listy oczekujących, jeśli udowodni, że niezgłoszenie się na wizytę nastąpiło z powodu niemożliwego do zapobieżenia nadzwyczajnego zdarzenia (siły wyższej). Wniosek o przywrócenie na listę pacjent winien zgłosić niezwłocznie, nie później jednak jak w terminie 7 dni od niezgłoszenia się na wizytę w ustalonym terminie.

Pacjent w celu otrzymania danego świadczenia może wpisać się na listę oczekujących tylko u jednego świadczeniodawcy. Zasada ta dotyczy również świadczeń onkologicznych i świadczeń udzielanych bez skierowania.

Termin wizyty do poradni można ustalić osobiście, telefonicznie i poprzez e-rejestrację. Uprasza się pacjentów o potwierdzenie zgłoszenia się na wizytę na dwa dni przed terminem wizyty. Natomiast pacjent, gdy nie może stawić się na wizytę w umówionym terminie, również powinien poinformować o tym świadczeniodawcę, biorąc pod uwagę dobro innych oczekujących na świadczenie pacjentów.

 

Inne informacje