Poradnia Dermatologiczna

W 2015 r. wymagane są skierowania do lekarzy specjalistów: okulisty i dermatologa wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Wymóg dotyczy tych osób, które w tym roku rejestrują się do poradni dermatologicznej i okulistycznej. Osobom, które wpisały się na listy oczekujących w ubiegłym roku, a którym termin wizyty wyznaczono na rok 2015, świadczenia zostaną udzielone bez skierowania.

Wymóg posiadania skierowania nie dotyczy również osób będących już w planie leczenia i oczekujących na kolejną wyznaczoną wizytę.

 

lokalizacja

 • Jasło, ul. Kraszewskiego 13
  (Poradnie Specjalistyczne)
Poradnie Specjalistyczne

 

Rejestracja

 

Godziny pracy poradni

   poniedziałek wtorek  środa czwartek piątek 
Godziny otwarcia 700 - 1435 700 - 1400 700 - 1435 1025 - 1800  700 - 1435

 

Personel udzielający świadczeń

 • lek. Zbigniew Turek
 • lek. Lucyna Sanocka
 • lek. Anna Biesiadowska
 • lek. Marek Lew
 • lek. Marcelina Grochowiec

 

Zakres świadczonych usług

Poradnia Dermatologiczna świadczy usługi zdrowotne w zakresie:

 • porad i leczenia w zakresie chorób skórnych i przenoszonych drogą płciową,
 • biopsji diagnostycznych,
 • zabiegów kriochirurgicznych,
 • zabiegów elektrokoagulacji,
 • badań mikrobiologicznych,
 • badań dermatoskopowych,
 • fototerapii i fotochemioterapii.

 

Uwagi

Pacjent, który w tym roku rejestruje się do poradni specjalistycznej, ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania (osobiście lub przesłać pocztą) nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy. Termin liczony jest od następnego dnia po dokonaniu wpisu na listę. Jeśli pacjent nie zgłosi się na wyznaczoną wizytę, zostanie skreślony z listy oczekujących, a świadczeniodawca zwraca mu oryginał skierowania. Pacjent nie zostanie skreślony z listy oczekujących, jeśli udowodni, że niezgłoszenie się na wizytę nastąpiło z powodu niemożliwego do zapobieżenia nadzwyczajnego zdarzenia (siły wyższej). Wniosek o przywrócenie na listę pacjent winien zgłosić niezwłocznie, nie później jednak jak w terminie 7 dni od niezgłoszenia się na wizytę w ustalonym terminie.

Pacjent w celu otrzymania danego świadczenia może wpisać się na listę oczekujących tylko u jednego świadczeniodawcy. Zasada ta dotyczy również świadczeń onkologicznych i świadczeń udzielanych bez skierowania.

Termin wizyty do poradni można ustalić osobiście, telefonicznie i poprzez e-rejestrację. Uprasza się pacjentów o potwierdzenie zgłoszenia się na wizytę na dwa dni przed terminem wizyty. Natomiast pacjent, gdy nie może stawić się na wizytę w umówionym terminie, również powinien poinformować o tym świadczeniodawcę, biorąc pod uwagę dobro innych oczekujących na świadczenie pacjentów.

 

Inne przydatne informacje