Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z Izbą Przyjęć

Lokalizacja

 

Telefony

Kierownik Oddziału 13 44 37 588
Kierownik ds. pielęgniarek i niższego personelu medycznego 13 44 37 535
Dyżurka lekarska 13 44 37 579
Izba Przyjęć 13 44 37 573

 

Personel

Kierownik oddziału:

  • lek. Artur Sadzikowski

Kierownik ds. pielęgniarek i niższego personelu medycznego:

  • Alina Potera

Z-ca kierownika ds. pielęgniarek i niższego personelu medycznego:

  • mgr Agnieszka Sysoł

 

Transport Sanitrany

Pielęgniarz koordynujący

  • Józef Wilk

Profil Oddziału

Izba Przyjęć – Założenie dokumentacji pacjenta przyjmowanego planowo do szpitala.

Szpitalny Oddział Ratunkowy pełni stały dyżur całodobowy. Szpitalny Oddział Ratunkowy udziela świadczeń zdrowotnych chorym w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym wykonywane są świadczenia związane ze stanami nagłego zagrożenia zdrowotnego w urazach, zatruciach, chorobach wewnętrznych, kardiologii, neurologii oraz innych stanach nagłych.