Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Lokalizacja

 • Jasło, ul. Lwowska 22

 

Telefony

Kierownik Oddziału 13 44 37 660
Pielęgniarka Oddziałowa 13 44 37 625
Dyżurka lekarska 13 44 37 626
Dyżurka pielęgniarska 13 44 37 624

 

Personel

Kierownik oddziału:

 • lek. med. Grzegorz Litwicki

Z-ca kierownika oddziału:

 • lek. med. Łukasz Rak

Starsi asystenci:

 • lek. med. Sławomir Dunaj
 • lek. med. Ewa Błach-Hombesch
 • lek. med. Luiza Macieik-Wójcik
 • lek. med. Grażyna Białek
 • lek. med. Aleksandra Hajkuś-Kosiek

Młodsi asystenci:

 • lek. med. Volodymir Leonov

Kierownik ds. pielegniarek i niższego personelu medycznego:

 • mgr Ewa Poniatowska

Z-ca Kierownika ds. pielęgniarek i niższego personelu medycznego:

 • Marta Mielech

 

Profil Oddziału

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii udziela świadczeń w zakresie znieczulenia chorych do zabiegów chirurgicznych oraz badań diagnostycznych będących w zakresie istniejących w szpitalu oddziałów zabiegowych. Wykonywane są zarówno znieczulenia ogólne, sedoanalgezja jak i przewodowe. Oddział Intensywnej Terapii hospitalizuje chorych w stanach zagrożenia życia, wymagających mechanicznej wentylacji płuc. W ramach leczenia wykonywane są: bronchofiberoskopia, terapia nerkozastępcza, monitorowanie funkcji życiowych, żywienie pozajelitowe i dojelitowe, wykonywanie wkłuć centralnych, fizjoterapia.