Oddział Diabetologiczny

Lokalizacja

  • Jasło, ul. Lwowska 22

 

Telefony

Pielęgniarka Oddziałowa 13 44 37 716
Dyżurka pielęgniarska 13 44 37 717
Dyżurka lekarska 13 44 37 718

 

Personel

Kierownik oddziału:

  • lek. med. Piotr Pluta

Z-ca kierownika oddziału:

  • lek. med. Edyta Hałucha

Starsi asystenci:

  • lek. med. Małgorzata Nowak-Bieńkowska

Młodsi asystenci:

  • lek. med. Krzysztof Domagała
  • mgr Alina Znój /psycholog/
 

Kierownik ds. pielęgniarek i niższego personelu medycznego:

  • Urszula Mika

 

 

Inne przydatne informacje

 Poradnia Diabetologiczna